Reference

Osnovna šola Semič

Zdravstveni dom Metlika 

Evangelijska Cerkev Novo mesto  

Stanovanjski bloki v Novem mestu

Osnovna šola Mirana Jarca v Črnomlju  

Prenočitveni objekt Rakar  

Objekt Glavarjev trg v Trebnjem

Cerkev Tri fare v Metliki  

Grajski hlevi Jable

Dom starejših občanov Metlika  

Prinovec v Šmarjeških Toplicah

Upravna stavba Adria v Novem mestu  

Objekt Mrzla dolina

Večstanovanjski objekt Gradax v Grosuplju   

Upravna stavba CGP  

Seidlova ploščad v Novem mestu

Hotel Kristal in Vital v Dolenjskih Toplicah